seimuoti

seimuoti
seimúoti, -úoja, -ãvo intr. ; LL222 1. spręsti valstybinius reikalus seime: Bajorai seimavo, balsavo . Seimas seimuodavo A.Janul. 2. susirinkus tartis, ginčytis: Jie tenai tiktai gėrė ir seimavo . Bajorų kariuomenė daugiau mėgo seimuoti ir linksmintis negu kariauti . | Susirinko vieną kartą žvirbliai seimuoti ir kadgi pradės ergeliuoti apie savo prasimaitinimą Vaižg.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • seimuoti — seimúoti vksm. Jiẽ tenai̇̃ tiktai̇̃ gėrė ir seimãvo …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • seimauti — seimauti, auja, ãvo; rš žr. seimuoti 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • seimavoti — ×seimavoti, oja, ojo (l. sejmować) 1. RtŽ žr. seimuoti 2: Trečią jau dieną seimavojame, o tiek dar darbo prieš akis Žem. Vyrai pradėjo tarp savęs seimavoti rš. | refl.: Mandročiai, suėję prie karaliaus, mislijo i seimavojos ilgą valandą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • seimikauti — seimikauti, auja, ãvo žr. seimuoti 2: Drauge seimikavo, drauge karčemon ėjo Vaižg …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”